FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota - druhy/príklady

hodnota - druhy/príklady

hodnota absolútna

hodnota fyzikálnej veličiny

hodnota potenciálna

hodnota spoločenská

hodnota úžitková

hodnota základná