FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota absolútna

hodnota absolútna

reálneho čísla a - sa značí |a| a definuje sa ako |a| = a ň 0, |a| = -a pre a < 0. Napríklad absolutna hodnota čísla - ű 5 je ű 5, absolútna hodnota 2 je 2 ( L542;11).