FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota spoločenská

hodnota spoločenská

- hodnota prisudzovaná procesom alebo javom spoločnosťou, napríklad spravodlivosť, sloboda, rovnosť, slušnosť, istota atď. ( L1293;19).