FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota potenciálna

hodnota potenciálna

- pozri: hodnota potenciálna (Černík, V.).