FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hodnota fyzikálnej veličiny

hodnota fyzikálnej veličiny

Majme fyzikálnu veličinu X. Jej hodnota je definovaná rovnicou

X = {X} [X],

kde {X} je číselná hodnota a [X] je jednotka danej veličiny. Napr. hmotnosť m = 5k.