FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Definícia - druhy/príklady

definícia - druhy/priklady

definícia analytická
definícia aristotelovská

definícia deskriptívna

definícia explicitná

definícia implicitná-E
definícia induktívna

definicia operacionálna

definícia reálna
definícia regulujúca

definícia syntetická

definícia vecná