FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Definícia reálna

definícia reálna

- definícia vecná - definícia, ktorá sa vz»ahuje na predmety alebo vlastnosti, na triedy predmetov alebo vlastností a vyjadruje výsledok poznania ich podstaty.