FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Definícia

definícia definícia (FT)

- vymedzenie významu nejakého výrazu; logická operácia/ postup formulovania kritérií rozlíšenia skúmanej entity od iných entít ( špecifikácia entity) konštruovania entity, používania entity a vyjadrovania špecifik významového útvaru, napríklad pojmu.

Definíciu možno chápať ako skratkovitú dohodu, druh stanovenia, ak používať slovo, znak, pojem, alebo druh opisu ich významu. Definiendum j podľa toho skratkou pre definiens.

Na definovanie jestvujú presné pravidlá, napr. pravidlo zákazu kruhu v definovaní.definícia>