FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Definícia implicitná-e

definícia implicitná-E

E1
"Napriek názornému pôvodu sa na pojmy zavedené v axíómach, na ich vzťahy a vlastnosti - tzv. základné alebo primitívne pojmy - pozeráme iba ako na dané v axiómach. Hovorí sa, že nie sú definované explicitne, ale implicitne. Všetky ďalšie pojmy sa definujú explicitne pomocou axióm a základných pojmov. Dedukcia pojmov je prípustná len pomocou pravidiel logiky." ( L74;59)