FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Definicia operacionálna

definicia operacionálna

- definicia prostredníctvom poukázania na tú experimentálne opakovateľnú operáciu, ktorej objektívny výsledok je prístupný bezprostrednému pozorovaniu alebo meraniu ( L53;361).