FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Definícia deskriptívna

definícia deskriptívna

- forma definícia, pri ktorej ide o charakterizáciu entity uvedením nepodstatnej vlastnosti, ktorá však prináleží všetkým entitám istej triedy a nijakej inej entite inej triedy.