FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Astronómia

astronómia (po grécky ASTRON - hviezda, NOMOS - zákon) Kód: 140

1. (v stredoveku) šieste zo siedmych slobodných umení
2. = hvezdárstvo, veda skúmajúca vesmír.

Astronómia je jedna z najstarších vied. Ako prírodná veda v dnešnom chápaní sa začala rozvíjať až v 16. stor. prácami M. Kopernika, G. Galileiho, J. Keplera a I. Newtona.

Astronómie je veda o vesmíre, ktorá sa zaoberá vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav.

Predmetom výskumu astronómie sú všetky objekty vesmíru: slnečná sústava, jej telesá a objekty ( Slnko, planéty s mesiacmi, medziplanetárna hmota zahřňajúca kométy, asteroidy, meteoridy a medziplanetárny prach), hviezdy a všetky ostatné telesá našej hviezdnej sústavy - Galaxie (dvojhviezdy, hviezdokopy, hmloviny, medzihviezdna hmota), hviezdne sustavy a sústavy hviezdnych sústav ( galaxie, kvazary, skupiny galaxií a kopy galaxií, supergalaxie, Metagalaxia, medzigalaktická hmota), ako aj všetky druh žiarenia vo vesmíre (kozmické žiarenie, reliktové žiarenie, neutrína) a sám vesmír ako celok ( L742;7).astronómia>