FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Látka

látka (FVL)

gr. - HÝLÉ
lat. - materia
nem. - Stoff