FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Analógia

analógia (FVA)

angl. - analogy
gr. - analogia