FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Talmud l193

Talmud (hebr. "učenie") L193

- súbor diskusií židovských učencov o nábožensko-právnych predpisoch Mišny, ktorá predstavuje jadro Talmudu. Obsahuje časti halachické (nábožensko-právne) a hagadické (rozprávacie partie). Talmud palestinský (jeruzalemský) vznikol v 3. stor. - 5. stor. Talmud babylonský bol dokončený okolo 500 n. l. Obidva Talmudy sú písané väčšinou a aramejčine (cf. L42;1223).

Talmud zohráva v židovskej literatúre dôležitú úlohu popri Tóre. Slovo 'Talmud' je substantívum slovesa učiť sa alebo učiť (iných). Správnejšie by bolo použiť spojenie Talmud-Tóra, teda učenie alebo učenie sa Tóre ( L144;26).

Talmud možno považovať za vedeckú encyklopédiu obdobia svojho vzniku. Toto obrovské dielo, ktoré si nárokuje poskytovať návody takmer na všetky životné situácie, je svojím výkladom Biblie a traktátmi obsahujúcimi vedecké poznatky

---------
Talmud>