FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Halacha

Halacha (cesta, putovanie)

- súbor tradícií a príkazov, pôvodne (do čias pred zničením druhého chrámu) zachovaných len ústne. Halacha je súčasť Talmudu, ktorá určuje život veriacich Židov až do podrobností. Život a konanie človeka má byť podľa Halachy harmonickým celkom. Halacha podlieha vývoju, pričom sa za dôležité považuje to, či sa istá Halacha praktizuje dlho a ako sa k nej vyjadrili významné rabínske autority. Niekedy zvyk. ktorý sa prieči tradovanej Halache, môže ju potlačiť.