FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Babylonský talmud, ok. 500 l1268

Babylonský Talmud, okolo 500 L1268

- bol napísaný okolo roku 500 n. l. v babylonsko-aramejskom jazyku a zhromaždil poklady poznania obrovského územia. Babylonský Talmud má v židovskej náboženskej praxi dodnes veľmi významnú úlohu ( L50;192).