FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

7. Stor. pr. n. l.

8. stor. pr. n. l. 6. stor. pr. n. l.

11. stor. pr. n. l. - 7. stor. pr. n. l.
- obdobie, do ktorého sa lokalizuje život Homéra

8. stor. pr. n. l. - 4. stor. pr. n. l.
- osová doba

8. stor. pr. n. l. - 6. stor. pr. n. l.
- grécka kolonizácia južnej Itálie a pobrežia Pontu; vznik mestkých štátov ( polis)
- babylonské zajatie

800 pr. n. l. - 500 pred n. l.
- vznik a rozvoj gréckych mestských šátov; utvaranie drobných otrokárskych štátnych celkov; z nich najvyspelejšie sa opierali o rozvoj remesla a obchodu; zrod svojrázneho lokálneho patriotizmu jednotlivych mestkých štátov, ale zároveň povedomie gréckej súnáležitosti

Knižnica asýrskeho kráľa Aššurbanipala (25 000 klinopisných tabuliek) obsahovala rad opisov starších textov až z doby okolo 1900 pr. n. l. a je prameňom i pre dejiny mezopotámskej matematiky, astronómie a vied o živote

700 pred n. l.
- začiatok halštatskej doby

asi 650-500 pred n. l.
- raná grécka tyranis

asi 624 pred n. l.
- sa v Miléte narodil Táles

asi 624-546 pred n. l.
- Táles

asi 610 pred n. l.
- sa v Miléte narodil Anaximandros

---------------------
7. stor. pr. n. l.>