FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

11. Stor. pr. n. l.

12. stor. pr. n. l. 10. stor. pr. n. l.

asi 1200-700 pred n. l.
- mladšia a neskorá doba bronzová v strednej Európe; na severe rozvoj lužickej kultúry, na juhu mohylového ľudu; rast počtu obyvateľstva, vyspelá produkcia bronzových predmetov

po 1100-771 pred n. l.
- vláda dynastie Západných Čou v Číne; zjednotenie veľkej časti čínskeho územia až k rieke Jang-c'-ťiang a k Žltému moru; rozvoj výroby, prehlbujúca sa triedna diferenciácia

11. stor. pr. n. l. - 7. stor. pr. n. l.
- obdobie, do ktorého sa lokalizuje život Homéra

okolo 1100
- začiatok železnej doby v Grécku

pred 1000 pred n. l.
- počiatok fénickej kolonizácie západného Stredomoria

asi 1080 pred n. l.
- rozpad Novej ríše v Egypte; rozpory medzi Horným a Dolným Egyptom, prudký pokles medzinárodného významu, kultúrna stagnácia; až do 7. stor Egypt pod vládou cudzích dynastií

----------------------
11. stor. pr. n. l.>