FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Homér: ilias l369

Homér: Ilias. L369

slovenské vydanie: L371

- báseň o Iliu - Tróji. Je to najstarší zachovaný grécky epos (napísaný po 800 pr. n. l.). Jeho názov nachádzame po prvý raz u Herodota. Má 16 000 veršov, ktoré alexandrijskí filológovia rozdelili do 24 spevov a označili ich veľkými písmenami gréckej abecedy.

Ilias je patetický a bohatiersky vojnový epos, pestrá a farebná mozaika bojových scén plná vášní, krvi, radosti z boja o smútku nad záhubou hrdinov. Ilias opisuje udalosti 51 dní posledného roku trójskej vojny zoskupených okolo hnevu Achilla. Achillovi, ktorému odňali zajatkyňu, ktorú si obľúbil, sa rozhnevá a nezúcastní sa bojov. Až keď najlepší trójsky hrdina Hektor zabije jeho priateľa Patrokla, vráti sa Achilles do boja a Hektora zabija. Do deja sú vplietané časté ďalšie epizódy a odkazy, ktoré nás poučujú o celkovom priebehu vojny (cf. L263;286).