FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedy technické


vedy technické

- vedy, ktoré skúmajú techniku: analyzujú existujúce technické systémy a myšlienkovo syntetizujú prípadne ideovo anticipujú nové technické objekty a procesy. Technické vedy vznikli v 18. stor. a 19. stor. prechodom priemyselnej výroby od manuálnej na strojovú prevádzku, v spojení s vynálezom a rozšírením pracovných strojov, využitím parnej energie a burlivým rozvojom prírodných vied.

Technické vedy sú účelovo a operatívne orientované, majú konštruktívny charakter a sú integrujúce ( L74;712).

Kľúčovou kategóriou intervenujúcou pri reflexii technických vied, tvorbe pojmu technických vied, ich vyčleňovaní z množiny vied je kategória umelého.

-----------------
vedy technické>