FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Veda o výtvarnom umení


veda o výtvarnom umení

- je umenovedná disciplína, ktorej objektom je oblas» výtvarných umení ( maliarstvo, kresba, grafika, sochárstvo, architektúra, umelecké remeslo, aplikované umenie, priemyselný design). Pritom jednotlivé odvetvia výtvarného umenia neskúma len osve, ale aj v ich duchovnom súhrne hmotnej kultúry minulosti, súčasnosti, ba i projektovanej budúcnosti.

Zahřňa dejiny výtvarného umenia, teóriu výtvarného umenia a kritiku výtvarného umenia.

-------------------------
veda o výtvarnom umení>