FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umenoveda


umenoveda nem. Kunstwissenschaft

- veda o umení ; tvorí ju najmä teória umenia , dejiny umenia a kritika umenia. Delí sa podľa jednotlivých umeleckych druhov, napríklad literárna veda, veda o výtvarnom umení, teatrológia , filmológia, muzikológia a pod.

------------
umenoveda>