FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kritika výtvarná


kritika výtvarná

- súčasť vedy o výtvarnom umení; relativne samostatný, špecifický druh hodnotiacej a interpretačnej činnosti, odlišný od historiografie výtvarného umenia i od teorie výtvarného umenia. Je istým druhom samostatnej literárnej činnosti, ktorej predmetom je posudzovanie výtvarnej a architekturnej činnosti a jej výsledkov, t. j. umeleckého diela alebo súboru umeleckych diel. Sustreďuje sa na javy, ktoré prebiehajú najmä v súčasnej výtvarnej a architekturnej tvorbe, pričom sa jej predmet rozšíril prakticky na celé hmotné životné prostredie s estetickým rozmerom a akčným rádiom.

Hlavným pracovným postupom výtvarnej kritiky je porovnávacia metóda.

Kolískou výtvarnej kritiky je Francúzsko, kde bola už v 2. pol. 18. stor. pomerne rozvinutým druhom literárnej a odbornej činnosti, a to najmä v Paríži, kde sa už v 1. pol. 19. stor. rozvinula diferencovaná novinová a časopisecká publicistika (neraz so stálymi rubrikami pre kritiku), čo je predpokladom pre vznik a rozvoj výtvarnej kritiky ( L128;443).

-------------------
kritika výtvarná>