FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Valdénci - podrobnejšie


valdénci - podrobnejšie

- nábožensko-sociálne hnutie založené v 12. stor. lyonskym kupcom Pierrom Valdensom v Lyone vo Francúzsku, ktorý r. 1176 založil spoločenstvo dokonalých. Dokonalí skladali sľuby chudoby, pohlavnej zdržanlivosti a prostoty.

Hnutie hlásalo návrat k pôvodnej kresťanskej chudobe a rovnosti. Učenie valdéncov bolo v mnohom príbuzné učeniu katarov, najmä albigéncov: existujúci svet je výplodom zla. Dogma o Kristovi neplatí. Katolicka cirkev sa má zriecť majetku a príjmov, najmä desiatkov. Valdénci odmietali katolícke sviatosti, nemodlili sa k obrazom svätých, preložili evanjeliá do národných jazykov. Vyzývali k obnove prvotného kresťanstva s jeho rovnosťou medzi členmi náboženskych obcí, žiadali zrušiť kňazský stav, pápeža nepokladali sa zástupcu Boha, ale satana, odsudzovali križiacke výpravy.

Odmietanie poslušnosti voči cirkevnej moci viedlo k odmietaniu svetskej moci.

Valdénci mali volené duchovenstvo, svojho najvyššieho vodcu (majorálisa), svoje kostoly.

Učenie valdéncov odsúdil 4. lateránsky cirkevný koncil.

V 15. stor. pápež Sixtus IV. vyhlásil proti valdéncom križiacku výpravu.

Roku 1545 francúzske vojská porazili valdéncov a r. 1655 a 1685 boli hromadne vyvražďovaní.

Dnes žijú malé skupiny valdéncov vo Švajčiarsku, Savojsku a Piemonte.

-----------
valdénci>