FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Valdénci


valdénci valdénci (FT)

- nábožensko-sociálne hnutie založené v 12. stor. lyonskym kupcom Pierrom Valdensom v Lyone vo Francúzsku, ktorý r. 1176 založil spolocenstvo dokonalých. Dokonalí skladali sľuby chudoby, pohlavnej zdržanlivosti a prostoty.

Hnutie hlásalo návrat k pôvodnej kresťanskej chudobe a rovnosti. Učenie valdéncov bolo v mnohom príbuzné učeniu katarov, najmä albigéncov: existujúci svet je výplodom zla. Dogma o Kristovi neplatí. Katolicka cirkev sa má zriecť majetku a príjmov, najmä desiatkov. Valdénci odmietali katolícke sviatosti, nemodlili sa k obrazom svätých, preložili evanjeliá do národných jazykov. Vyzývali k obnove prvotného kresťanstva s jeho rovnosťou medzi členmi náboženskych obcí, žiadali zrušiť kňazský stav, pápeža nepokladali sa zástupcu Boha, ale satana, odsudzovali križiacke výpravy.

Pozri: valdénci - podrobnejšie.

-----------
valdénci>