FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória - druhy/príklady


teória - druhy/príklady

teória axiomatická

teória deduktívna
teória dvojakej pravdy

teória emergentnej evolúcie
teória filozofická
teória fyzikálna
teória grafov

teória informácií

teória jazyka

teória literatúry

teória okruhov kultúrnych

teória peňažná
teória politiky
teória poznania
teória práva
teória prekladu

teória rečových aktov
teória reality filozofická
teória relacionality intencionálnej filozofická
teória relativity
teória relativity špeciálna
teória relativity všeobecná
teória riešenia problémov
teória rozhodovania

teória skúsenosti
teória sociálnej zmeny
teória sociálnych kategórií
teória spoločnosti organicistická
teória systémov
teória systémov všeobecná

teória vedecká
teória vedy
teória vojenského umenia
teória vypočítateľnosti
teória vyučovania

teória zložitosti