FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória relativity všeobecná


teória relativity všeobecná

- relativistická gravitačná teória aplikujúca princíp relativity na oblasti, v ktorých má rozhodujúcu úlohu gravitácia. Základom všeobecnej teórie relativity je princíp ekvivalnecie. Podľa všeobecnej teórie relativity vlastnosti priestoročasu v danej oblasti sú určované gravitačným poľom v tejto oblasti.

Všeobecnú teóriu relativity sformuloval r. 1915 A. Einstein ( L742;660 L321;82).

------------------------------
teória relativity všeobecná>