FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória relativity


teória relativity Kód: 136

- teória študujúca zákonitosti priestoročasu pre ľubovoľné fyzikálne procesy v ľubovoľných vzťažných sústavách. Neexistuje pevná a univerzálna sústava, vzhľadom na ktorú by sme mohli merať pohyb. Pohyb je vždy relatívny vzhľadom na určitý súrodnicový bod, ale celok fyzických javov je takej povahy, že nedovoľuje zaviesť pojem absolútneho pohybu ( Einstein) ( L321;82 L719;252).

--------------------
teória relativity>