FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória relativity špeciálna


teória relativity špeciálna

- teória, ktorá sa zaoberá vlastnosťami priestoročasu v priblížení, v ktorom možno zanedbávať gravitačné pôsobenie. Študuje fyzikálne deje v inerciálnych vzťažných sústavách pohybujúcich sa relativistickou rýchlosťou ( L321;82).

------------------------------
teória relativity špeciálna>