FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória systémov


teória systémov angl. system theory
rus. teorija o sistemach

- súčasť vedného odboru zvaného systémová veda. Základy teórie systémov vypracoval L. von Bertalanffy v rokoch 1949-1952. Teória systémov sa zameriava v prvom rade na štúdium všeobecných abstraktných systémov. Okrem toho zahrnuje špecializované teórie zaoberajúce sa konkrétnymi triedami modelov, napr. teória lineárnych systémov, teória markovovských systémov a pod.

Teória systémov aj spája teórie zaoberajúce sa rôznymi aspektami
správania sa systému, napr. teóriu riadenia, teóriu adaptácie a pod.

Teória systémov sa vo svojom súhrne zameriava na:

1. Vytvorenie všeobecnej systémovej terminológie.
2. Nájdenie metajazykov pre opis pojmov a vzťahov medzi nimi.
3. Nájdenie formálne analogických zákonov platných vo viacerých odboroch. 4. Štúdium matematického izomorfizmu medzi systémami.
5. Formalizáciu prístupu k definovaniu systému na objektoch a k
definovaniu podsystémov v systémoch.
6. Štúdium podmienok existencie systémov.
7. Štúdium možných správaní sa systémov a podmienok ovládateľnosti tohto správani.
8. Štúdium cieľov systému a metód testovania systémov z hľadiska týchto cieľov ( L479;294-295).

------------------
teória systémov>