FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Špecifikácia


špecifikácia (lat.)

- detailný opis; jasné a presné vymedzenie kvality, rozmerov a vlastností surovín, tovaru, výrobkov, materiálov, súčiastok a pod., prípadne vymedzenie pracovných úkonov alebo postupov, výrobných procesov, skúšobných postupov, organizačných podmienok, pojmov, jednotiek, veličín a pod.; podrobné roztriedenie, rozvedenie dačoho podľa osobitostí, podľa určitých znakov; podrobný zoznam ( L163;851 L601;349).