FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tovar


tovar

- výrobok určený na trh, t. j. na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo inému výrobcovi; produkt práce vyrobený na uspokojenie potrieb iných členov spoločnosti v rámci spoločenskej deľby práce na takom stupni rozvoja výrobných síl, ktorý predpokladá výmenu za iné výrobky v určitom pomere; výrobok je ako tovar spoločnosťou definitívne uznaný až na trhu, keď sa realizuje ( predá) ( L421;707 L1342;15).

--------
tovar>