FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pojem


pojem pojem (FT)

- kognitívny významový útvar alebo kognitívne významové dianie, ktoré je výsledkom poznávania vlastností alebo vzťahov entít a je súčasťou súdov.

Pojem dovoľuje vyčleniť nejakú skupinu javov alebo predmetov, priradiť im jednotiaci zmysel a odlíšiť ich od všetkého ostatného. To, čo majú veci spoločné, je pritom v pojmoch zachytené na urovni všeobecného.

Na pojme sa tradične vyčleňuje o. i. rozsah pojmu a obsah pojmu ( L623;7).

--------
pojem>