FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kvalita


kvalita kvalita (FT)

- podstatná určenosť veci, vzhľadom na ktorú je danou a nie inou vecou. Kvalita je úzko spätá s bytím veci, má vnútorný vzťah k povahe veci. Dôležitým významovým útvarom, v ktorom sa kvalita manifestuje vo vedomí, je kategória kvality.

Kvalita je určenosť, ktorou sa jedna vec, jav, udalosť líši od iných vecí, javov, udalostí; kvalita je urcenosť, ktorou sa jedno súcno líši od súcien iného druhu ( L65;108).

----------
kvalita>