FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozlišovanie


rozlišovanie rozlišovanie (FT)

- poznávanie pri použití pojmu rozdielu; základ múdrosti; to, v čom sa už vždy nachádzame, keď existujeme, to, čomu sa ukazuje konkrétne apriori, a čo pozostáva z rozlišovania samého ako aktu, činu, ďalej z toho, čo je rozlišované alebo rozlíšené, a napokon z toho, čo je medzi ( L231;484-485)

Rozlišovanie je jednou zo základných myšlienkových operácií.

---------------
rozlišovanie>