FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Operácia myšlienková


operácia myšlienková

- prvok, krok myšlienkovej činnosti , napr. porovnávanie, rozlišovanie, analýza , syntéza , abstrakcia , generalizácia ( L497;214).

-----------------------
operácia myšlienková>