FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poznávanie


poznávanie = poznávací proces
poznávanie (FT)

- tvorba kognitívnych významových útvarov; procesuálna stránka poznania, proces dospievania k poznaniu, uplatňovanie poznávacích schopností. Cieľom poznávania je odhalenie vlastností a súvislostí.

-------------
poznávanie>