FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pojem rozdielu


pojem rozdielu

- kognitivny významový útvar, ktorý vznikol na základe poznania podstaty rozdielu a ktorý je dôležitý z hľadiska rozlišovania.