FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Revolúcia kultúrna


revolúcia kultúrna

- celospoločenský proces kvalitatívnej premeny kultúry istej spoločnosti.

Politická kampaň v Číne 1965-1969 zorganizovaná skupinou okolo Mao Ce-tunga za pomoci armády, bezpečnosti, mládeže (červené gardy); čistky v armáde, KS, štátnom aparáte; hospodársky chos, kultúrne škody, veľké straty na intelektuálnom potenciáli krajiny ( L715;372).

Podľa marxizmu: podstatné zmeny v duchovnom živote spoločnosti, ktoré sa uskutočňujú v priebehu budovania socializmu a komunizmu ( L53;255).