FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komunizmus


komunizmus

- 1. spoločenské a politické usporiadanie, v ktorom žiaden z jeho účastníkov nevlastní podstatne viac než ktorýkoľvek iný, či už preto, že celý majetok sa pokladá za spoločný, alebo preto, že inštitúcia majetku neexistuje, alebo preto (podľa K. Marxa), že majetok sa obmedzuje na prostriedky spotreby a je vylúčené, aby sa týkal prostriedkov výroby a výmeny.

2. Politické hnutie, ktorého cieľom je zaviesť stav opísaný pod bodom 1.

3. Systém vlády, v ktorom komunistická strana vládne bez toho, aby povoľovala legálnu opozíciu. 4. učenie zdôvodňujúce vyššie uvedené (cf. L111;48 an. L52;336 an.)

-------------
komunizmus>