FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Priručka


príručka

- publikácia na rýchle vyhľadanie a osvojenie si základných informácií, vedeckých poznatkov . Spravidla obsahuje konkrétne poznatky, údaje a fakty z jednotlivých oblastí ľudského poznania alebo praktickej činnosti, spracované zhusteným, maximálne prehladným, podľa potreby i názorným spôsobom. Je významnou pomôckou i na seminároch a cvičeniach na vysokých školách. Do kategorie priručiek patria predovšetkým encyklopédie (všeobecné i špeciálne odborné) slovníky (jazykové i vecné), príručky pre jednotlivé profesie, priručky materiálov a zariadení, normatívne priručky, kvalifikačné, kľúče na určovanie (napr. rastlín), receptáre, sprievodcovia, (turistickí, inštitucionálni), adresáre, tabuľkové publikácie ( L189;132).

-----------
príručka>