FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Encyklopédia


encyklopédia (gr. enkyklios paideia)

- náučný slovník - súborné spracovanie jedného (encyklopédia špeciálna, odoborná) alebo všetkých odborov vedy, techniky a ďalších vývinových pásiem kultúry (encyklopédia všeobecná). Usporiadanie poznatkov môže byť buď abecedné alebo tematické.

O zhrnutie vedomostí zo všetkých odborov ľudskej činnosti sa pokúšali už v staroveku ( Plinius st.).

Pehľady vedomostí sa od 13. stor. objavujú pod názvami, ako imago mundi, tresor a i.

Renesancia sa zahľadela do dávnej minulosti, objavila v nej pozoruhodné diela, umelecké pamiatky, pre svoju dobu nečakané zdroje. A tak sa ukazuje potreba predložiť vydolované nálezy, také prekvapujúce a oslňujúce svojou silou a množstvom, predložiť očiam užasnutých ľudí, treba ich zostaviť, položiť vedľa seba. Veľkí myslitelia renesancie chápu potrebu takej inventarizácie - takýmto spôsobom sa na potrebu encyklopedického predvedenia pozerá Kopernik, Kepler, Bacon. Významným zástancom encyklopedizmu bol aj Alsted, priamy predchodca Komenského.

Myšlienku encyklopedického vševedenia preberá J. A. Komenský, avšak vychádzajúc z Kuzánskeho zahľadenia sa do jednoty sveta. Encyklopédia má byť podľa Komenského systémom neseným svetovou harmóniou. Syntézu poznatkov pritom Komenský chápe synkriticky, všenápravne a univerzalisticky: univerzalizmus manifestuje Komenský predponou "pan- (= vše-)", ktorú pripája ku všetkým smerovaniam svojho nápravného programu.

História encyklopédie v pravom zmysle slova sa začala v 18. stor. K priekopníckym dielam patrí francúzska Encyklopédia, čiže Racionálny slovník vied, umení a remesiel z rokov 1751-1772 (pozri: L604>) a anglická Encyklopédia Britannica založená roku 1768.

---------------
encyklopédia>