FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Seminár


seminár

- forma výučby na vysokej škole, v ktorej študenti uplatňujú tvorivý a aktivny pristup k úlohám a problémom daného predmetu, osvojujú si vedecko-metodologické postupy určitého vedného odboru pri riešení konkrétnych úloh na základe samostatného štúdia a poznatkov ziskaných v ostatných formách výučby ( L189;217).