FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Informácia


informácia

- správa, oznam, poznatky, poučenie. Dáta, ktoré sú v kontexte a na základe ktorých ľudia môžu vygenerovať významy. Informácia je vysielanie nejakej správy bez prihliadnutia na percipienta.

-------------
informácia>