FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Poznanie


poznanie poznanie (FT)

- nadobudnutie poznatkov; vz»ah medzi poznávaným a poznávajúcim. Procesuálnou stránkou poznania je poznávanie. Výsledkom, produktom poznávania je poznatok. Poznanie je predmetom skúmania v rámci gnozeológie, teórie poznania, epistemológie, psychológie, intelektiky, biológie, informatiky, kybernetiky a iných disciplín.

-----------
poznanie>