FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Politika - vývoj


politika - vývoj

Politika sa zo svojej pôvodnej podoby v staroveku ako komplexného občianskeho spolužitia od začiatku nášho letopočtu až do 18. storočia stále silnejšie zužovala len na otázky moci a vládnutia a na ovládanie väčšiny menšinami, a až od 18. storočia má opäť tendenciu zahrnovať riešenie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych problémov a emancipáciu spoločnosti. Vyvíja sa teda opäť smerom k akejsi novej komplexite. Rastie opäť počet faktorov, ktoré ľudia politicky zasahujú, rastie i jedincova zodpovednosť za vývoj mnohých otázok ľudského spolužitia, prehlbuje sa rôznosť názorov. Opozičné názory a činnosti sú normálnou súčasťou politického spektra. Zásluhou masových oznamovacích prostriedkov a vývoja školstva vzrastá občianska informovanosť i schopnosť s informáciami pracovať ( L279;18).