FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Školstvo


školstvo = školský systém = školská sústava = sústava škôl a pridružených výchovných zariadení

- hlavný článok výchovno-vzdelávacej sústavy mládeže, ktorého dnešná podoba sa utvorila tak, že popri starých latinských školách, gymnáziách a univerzitách, ktoré vznikli za feudalizmu, začal v 18. stor. a 19. stor. rozvíjať novší subsystém odborných škôl (základných, stredných a vysokých), národných škôl (ľudových, meštianskych ap.) a predškolských výchovných zariadení ( L189;360).