FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Politika


politika

- činnosť zameraná na dosiahnutie alebo udržanie štátnej alebo obecnej moci. Vrchol, maximum, ktoré môže dosiahnuť politika, je to, že sa stane súčasťou kultúry, to znamená (spolu)pretvárateľkou spoločnosti na kultúrne spoločenstvo. Politika je predmetom viacerých vedných, filozofických a teologických disciplín, predmetom umeleckého líčenia a káždodenných úvah. Obraz politiky, ktorý sa v priebehu týchto úvah a umeleckého stvárňovania konštituuje, závisí predovšetkým od kategórií, ktoré v tomto priebehu intervenujú. Osobitný výskumný záujem o politiku manifestuje politológia.

-----------
politika>