FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prostriedok masovokomunikačný


prostriedok masovokomunikačný = masmédium = hromadný oznamovací prostriedok = prostriedok hromadnej komunikácie = masové medium = prostriedok masovej komunikácie

- široko rozšírený sprostredkovateľ informácií všetkého druhu, ako tlač, rozhlas, televízia a pod. Hoci masmédiá predstavujú vysokohodnotný kultúrny výdobytok, stavajú pred filozofiu kultúry otázky svojimi zčasti negatívnymi kultúrnopolitickými účinkami. Nevyhnutnosť oslovovať všetkých a obracať sa preto na "priemerného recipienta", má o. i. tieto následky:

1. to, čo sa ponúka, predkladá sa spravidla na všeobecnezrozumiteľnej úrovni, s čím nevyhnutne súvisí zjednodušovanie, nepresné formulácie, banálne doplnky a pod., z čoho podpriemerne vzdelaní prijímatelia, ktorých je väčšina z publika, prijímajú hlavne heslá a prosté obraty bez toho, že by si premysleli celok;

2. ak tieto heslá "stvárňujú" jazyk, tak sa masmédiá cítia nútené, prispôsobovať sa tomuto jazyku, čím sa legalizuje toto "spriemerňovanie" jazyka.

--------------------------------
prostriedok masovokomunikačný>